Chính sách bảo mật Thông tin Khách hàng | NetOne Store | 1900969630

Chính sách bảo mật Thông tin Khách hàng

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin: Việc thu thập thông tin khách hàng (tên tuổi, địa chỉ, số điện thoại, email...) chỉ nhằm mục đích chăm sóc khách hàng và hoàn thiện dịch vụ bán hàng của Công ty CP NetOne. NetOne chỉ thu thập những thông tin cá nhân mà khách hàng chia sẻ.

2. Phạm vi sử dụng thông tin: Công ty Cổ phần NetOne rất tôn trọng và cam kết bảo mật các thông tin khách hàng chia sẻ và chỉ chia sẻ thông tin với bên thứ ba là đối tác vận chuyển hàng hóa hoặc trong những trường hợp được yêu cầu bởi các cơ quan có thẩm quyền. Những thông tin cá nhân của khách hàng được quản lý theo Luật bảo vệ thông tin.

3. Thời gian lưu trữ thông tin: Chúng tôi sẽ chỉ lưu trữ những thông tin cá nhân của khách hàng tối đa 5 năm kể từ ngày thu thập.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân: Thông tin cá nhân của khách hàng được lưu trữ và quản lý tại Trụ sở Công ty CP NetOne: Tầng 4, số 161 Chùa Láng - Đống Đa - Hà Nội.

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình: Những khách hàng muốn chỉnh sửa thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập có thể liên lạc Hotline 1900969630 để được hướng dẫn hoặc tới trực tiếp Trụ sở Công ty CP NetOne để yêu cầu chỉnh sửa, việc chỉnh sửa những thông tin mà chúng tôi còn lưu trữ sẽ được tiến hành ngay sau đó theo yêu cầu nhưng không bao gồm dữ liệu của bên thứ ba.

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng: Trang web của chúng tôi coi trọng việc bảo mật thông tin và sử dụng các biện pháp tốt nhất bảo vệ thông tin của quý khách. Thông tin của quý khách sẽ được chúng tôi cam kết bảo mật. Chúng tôi tôn trọng những thông tin mang tính riêng tư của Quý khách. Tất cả cán bộ công nhân viên, nhân viên kinh doanh, cộng tác viên bán hàng và các Đại lý của Công ty Cổ phần NetOne đều phải cam kết thực hiện Chính sách bảo mật thông tin khách hàng. Các trường hợp vi phạm sẽ chịu trách nhiệm trước Công ty Cổ phần NetOne và trước Pháp luật.

_________________________

CHÍNH SÁCH DỊCH VỤ:

•  Chính sách "Khách hàng mua nhiều"

•  Chính sách "Khách hàng thân thiết"

•  Chính sách Giao hàng Miễn phí

•  Chính sách Đổi-Trả sản phẩm

•  Chính sách Bảo hành sản phẩm

•  Chính sách Bảo mật Thông tin KH

•  Chính sách & Quy định chung